FRÅGOR OM E-POST: Här kan du ställa, läsa och svara på frågor som rör e-post. Har du problem med att skicka stora filer, vidarebefordra e-post, skapa signaturer eller något annat? Denna del av Fråga Oss Forum är en tjänst som PC-TIDNINGEN erbjuder, där tidningens prenumeranter kan hjälpa varandra med frågor och svar. Vi kan därför inte garantera svar eller en lösning på de ställda frågorna, men PC-TIDNINGENS experter följer dock kontinuerligt med i kategorin härunder. Klicka på knappen Nytt ämne för att lägga upp en ny fråga i forumet (kom ihåg att logga in).

Ämne Senaste svar Ämnen Är problemet löst? Ämnen
Inga å, ä eller ö i Thunderbird 60

Startat av: svala09

2 Löst 3
Reklam i Gmail

Startat av: rednote83511

2 Inte löst 1
Thunderbird är trögstartad

Startat av: user-374662

2 Inte löst 3
Sparade E-mail lagras enbart ca 3 mån

Startat av: user-333862

2 Inte löst 1
Långsamma och inaktiverade COM-tillägg

Startat av: bjurshans

2 Löst 1
Delat: Problem E-post

Startat av: hubble86

2 Är problemet löst? 3
Problem E-post

Startat av: bakmes47

2 Inte löst 1
Uppdater autentiserningsuppgifterna I outlook

Startat av: tvgunnar819246

2 Löst 5
gmail

Startat av: sveningvar

2 Inte löst 3
Kan inte verifiera serveridentiteten

Startat av: bo twengström

2 Löst 3
spray.se

Startat av: domingo4289649

3 Inte löst 11
gemensam E-post adress för fler användare

Startat av: sbg-6f53634a89

2 Inte löst 3
Hot via mail från min egen e-postadress!

Startat av: user-362979

2 Inte löst 1
Återställningsproblem / internet

Startat av: ante carlsson44819

2 Inte löst 1
Meddelande om ny epostadress

Startat av: alf cromnow

2 Inte löst 1