Regler och villkor för FRÅGA OSS FORUM

Detta ämne innehåller 0 svar, har 1 deltagare, och uppdaterades senast av PC-tidningen PC-tidningen 1 år, 10 månader sedan.
Skapare PC-tidningen
PC-tidningen
Medlem

Alla användare av FRÅGA OSS FORUM har i samband med registreringen accepterat följande regler och villkor:

 

1. Det är endast prenumeranter på PC-TIDNINGEN som kan ställa frågor och svara andra användare på FRÅGA OSS FORUM. Alla som inte prenumererar kan registrera sig på FRÅGA OSS FORUM och läsa de frågor och svar som finns där. För att komma åt tjänsten krävs det att en profil, som skapas på webbadressen http://www.pctidningen.se. Vid registreringen måste korrekta kontaktuppgifter anges, som till exempel namn, adress och telefonnummer, för att PC-TIDNINGENS redaktion och de experter som arbetar med forumet ska kunna komma i kontakt med användaren i samband med frågor och svar i forumet. PC-TIDNINGEN förbehåller sig rätten att blockera användare som uppger felaktiga kontaktuppgifter. All information om namn, adress och telefonnummer som anges vid registreringen används endast i samband med FRÅGA OSS FORUM och kommer inte att delas med tredje part.

 

 2. Det är bara tillåtet att upprätta en profil hos PC-TIDNINGEN per prenumerationsnummer. Överträdelse av denna regel leder till att användarprofilen raderas.

 

 3. När du upprättar en profil på FRÅGA OSS FORUM anmäler du dig samtidigt till PC-TIDNINGENS elektroniska nyhetsbrev, som innehåller spännande nyheter från den digitala världen. Har du sedan tidigare redan anmält dig till nyhetsbrevet med samma e-postadress kommer du inte att få dubbla utgåvor av nyhetsbrevet.

 

 4. PC-TIDNINGENS prenumeranter kan ställa frågor till tidningens experter och andra läsare om allt som rör pc och internet eller som har med tidningens innehåll att göra. Frågor och prenumerationer och andra kundåtaganden ska ställas till Bonniers kundtjänst på telefon 08-555 454 72 eller på http://www.pctidningen.se/kundtjanst. Kommentarer om tidningens innehåll, artikelförslag eller övriga redaktionella frågor som inte rör datorer skickas med fördel till [email protected]. Inlägg som inte fyller kraven på frågor i forumet kommer att raderas utan förvarning.

5. PC-TIDNINGEN tar uteslutande emot pc-relaterade frågor i FRÅGA OSS FORUM. Vi har inga möjligheter att ge personliga svar på e-post, brev eller telefonsamtal som kommer till redaktionen. PC-TIDNINGENS experter svarar på tidningsrelaterade frågor i kategorierna INNEHÅLL I TIDNINGEN och CD-SKIVAN, resten av forumet är tillgängligt som en tjänst för tidningens prenumeranter, där de kan dela sina datorerfarenheter med varandra. Forumets syfte är att alla relevanta frågor ska få svar, och i den utsträckning som tidningens experter har tid att hjälpa till i andra kategorier än INNEHÅLL I TIDNINGEN och CD-SKIVAN, kommer de att göra det. Så snart en fråga har ställts kommer den att bli tillgänglig för PC-tidningens experter och alla som läser FRÅGA OSS FORUM. Så snart det finns ett svar kommer frågeställaren att få besked om det via e-post.

 

6. FRÅGA OSS FORUM är i första hand avsett att vara till hjälp för PC-tidningens läsare. Någon garanti för att vi eller någon annan läsare av FRÅGA OSS FORUM kan lösa frågeställarens problem ges inte. Vi garanterar dock att vi ska göra vårt bästa för att svara på alla relevanta frågor, men kategorierna INNEHÅLL I TIDNINGEN och CD-SKIVAN prioriteras högst av våra experter.

 

 7. Svenska lagar måste alltid respekteras i samband med alla inlägg som görs på FRÅGA OSS FORUM. Följande överträdelser resulterar i en varning eller omedelbar blockering av användarprofilen och kan resultera i polisanmälan:

 

• Hot

 

• Uppmuntran till brott – inbegripet olaglig delning av upphovsrättsskyddat material eller länkar till olaglig delning av upphovsrättsskyddat material, om det bedöms att användaren som skapade ämnet inte har handlat i god tro

 

• Rasism och hån med bakgrund av religion, kön, etnicitet eller sexuell läggning

 

• Ärekränkning, förolämpning och förtal

 

• Brott mot privatlivets helgd

 

• Försök att hacka eller att överbelasta FRÅGA OSS FORUM

 

8. PC-TIDNINGEN och BONNIER PUBLICATIONS INTERNATIONAL A/S kan inte på något sätt hållas ansvarig för oegentligheter, program- och hårdvarufel, förlust av data eller andra problem som kan uppstå som en följd av de råd vi eller andra läsare har gjort via FRÅGA OSS FORUM. Den som följer de råd som ges i forumet gör det på egen risk.

 

9. PC-TIDNINGEN övervakar inte systematiskt alla inlägg, men följer med i ämnen och innehåll. Därför är det mycket viktigt att FRÅGA OSS FORUM inte används för skräppost, hets mot någon, kränkande uttalanden, provokationer eller andra negativa tendenser. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare ta bort och redigera frågor och svar som vi finner vi olämpliga och/eller bryter mot forumets regler. Dessutom förbehåller vi oss rätten att blockera användarprofiler som upprepade gånger publicerar olämpligt innehåll i FRÅGA OSS FORUM. Det går att rapportera oacceptabla inlägg (eller inlägg som på annat sätt faller utanför forumets syfte) till PC-TIDNINGENS redaktion på e-postadressen [email protected]. Kom ihåg att bifoga en länk samt en motivering till anmälan.

 

10. PC-TIDNINGEN förbehåller sig rätten att, tillfälligt eller permanent, begränsa eller stänga FRÅGA OSS FORUM utan föregående varning.

 

11. Alla rättigheter, inklusive upphovsrätt till material och information på PC-TIDNINGENS webbplats tillhör BONNIER PUBLICATIONS INTERNATIONAL A/S. Detta gäller även inlägg, frågor och svar som har publicerats i FRÅGA OSS FORUM. Den som skriver ett inlägg i FRÅGA OSS FORUM accepterar samtidigt att PC-TIDNINGEN och BONNIER PUBLICATIONS INTERNATIONAL A/S har rätt att offentliggöra eller på andra sätt göra inlägget tillgängligt i alla existerande såväl som framtida trycka och elektroniska medier med anknytning till PC-TIDNINGEN och BONNIER PUBLICATIONS INTERNATIONAL A/S.

 

 12. BONNIER PUBLICATIONS INTERNATIONAL A/Sskyddar användarens integritet. Vi använder en mängd olika säkerhetstekniker och rutiner för att skydda personlig information från obehörig tillgång eller användning. Det är användarens ansvar att skydda lösenordet för sin användarprofil på FRÅGA OSS FORUM och inte göra några inloggningsuppgifter tillgängliga för andra. Om användarens dator delas med andra måste användaren logga ut från FRÅGA OSS FORUM efter avslutad session. Detta är viktigt för att ingen annan ska kunna missbruka användarens användarprofil på FRÅGA OSS FORUM.

 

 13. Reglerna för FRÅGA OSS FORUM kan utan förvarning uppdateras för att reflektera användarnas krav eller för att reglerna har ändrats. Vid större och väsentliga förändringar informerar vi om dem via meddelanden i kategorin Forum I FRÅGA OSS FORUM eller genom att skicka e-post till användaren. Vi rekommenderar att användaren regelbundet hålla sig informerad genom att läsa reglerna för FRÅGA OSS FORUM.

 

Se även villkoren för att använda webbsidan och för distribution av nyhetsbrev. Villkoren finns nederst på sidan i det svarta fältet under Upphovsrätt.

Forumet ’KOM I GÅNG MED FRÅGA OSS FORUM’ är stängt för nya ämnen och svar.