Vad innebär felrapporten?

Inte löst
Detta ämne innehåller 3 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av  wolvesdancin 5 år, 7 månader sedan.
Skapare
wolvesdancin
Deltagare

Sedan jag gjort den standardbackup som erbjuds av Win 7 64 bit till en HDD (F:) får jag följande felrapport. Vad innebär den? Vad kan jag göra för att rätta till felet. De uppräknade mapparna är tomma utom dokument som är nästan tom. 

Backup skipped backing up F:USERSOwnerMy Documents as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSPublicPublic Documents as it is on the backup target.

Backup encountered a problem while backing up file C:UsersOwnerDownloads. Error:(The system cannot find the file specified. (0x80070002))

Backup skipped backing up F:USERSOwnerMy Music as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSPublicPublic Music as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSOwnerMy Pictures as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSPublicPublic Pictures as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSOwnerMy Videos as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSPublicPublic Videos as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSOwnerContacts as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSOwnerDesktop as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSOwnerDownloads as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSOwnerFavorites as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:UsersOwnerLinks as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSOwnerSaved Games as it is on the backup target.

Backup skipped backing up F:USERSOwnerSearches as it is on the backup target. 

Alla felmeddelanden utom ett handlar om samma sak, nämligen att programmet tycker att du försöker spara säkerhetskopian på en plats som är inkluderad i säkerhetsbackupen. Det är en typ av ”rundgång” som inte går att göra.

Det återstående felet som genererar felkoden 0x80070002 kan det bero på en rad olika saker. Microsoft har en utförlig information om möjliga anledningar här (tyvärr enbart på engelska):
http://support2.microsoft.com/kb/979281/sv

/ PC-tidningen support


wolvesdancin
Deltagare

  Aha, jag förstår. Jag har flyttat biblioteken med dokument, foton, musik och spel till den HDD dit jag dirigerat min säkerhetskopia. Men om jag går in i C: så ser man att jag varit så drastisk att jag helt avlägsnat dokument, foton, musik och spel från C-disken, en SSD, och flyttat dem till sagda HDD. Jag tror mig veta att det inte är något normalförfarande att göra den flytten på det viset. Men då förbryllar det mig att säkerhetskopieringen ändå försökt kopiera något som inte finns på C. Vad felkoden 0x80070002 beror på vet jag inte men beror antagligen även den på mitt ”mixtrande” med de där bilioteken. Fast de inte längre syns i C så finns de kvar där på något sätt. Hade jag varit en baddare på att ändra i registret hade jag väl lyckats fullborda flytten. Men nu är jag inte så skicklig. Vore bra om Microsoft gjorde det ”busenkelt” i Windows 10 att redan vid installationen av OS välja var man vill placera alla data – även sådana som man vill hänföra till speciella bibliotek. Och man borde kunna spärra biblioteken så att deras innehåll inte helt oöverskådligt flyter ut i flera ”skepnader” på olika hårddiskar i ett nätverk med flera datorer och en backupstation med flera terabytes-diskar.   


  wolvesdancin
  Deltagare

   P.S. Den som ”uppfann” biblioteksstrukturen har grundlagt möjligheten att alla data hamnar i ett riktigt råttbo. Om man t.ex. gör en hel HDD till ett bibliotek så upptäcker man att denna HDD inkluderar andra bibliotek. Vilket kan få datorn att krascha. Som jag ser det är detta en säkerhetslucka.

   Du måste vara prenumerant för att skriva inlägg i forumet